Rezervační systém

Představujeme Vám unikátní rezervační systém pro rozličné využití, např:

  • wellness, fitcentra, služby kadeřnictví, manikůr, masáží, aj.
  • rezervaci schůzek u advokátů, makléřů aj. oblastí, kdy je třeba plánovitě jednat s klienty

Tento modul je pochopitelně možné instalovat do jakékoliv jiné šablony.

Systém umožňuje:

  • nastavit neomezené portfolio poskytovaných služeb
  • pořízení objednávky ze strany klienta i poskytovatele, rušení objednávek v definovaném termínu
  • nastavení kalendáře, nastavení hodin poskytovaných služeb a délky úkonů vč. nastavení dnů, ve kterých nejsou služby poskytovány aj.
  • notifikační služby přes e-mail a SMS
  • v rámci službu volby pracovníka
  • aj.

Prohlídka systému…